Cây lương thực
Kỹ thuật trồng ngố trên đất hai lúa
Ngô là cây lương thực chủ lực đứng thứ hai sau lúa, đồng thời còn là nguồn nguyên liệu chủ yếu phục vụ...

Chi tiết

Kỹ thuật trồng lạc thu
Với các tỉnh phía Bắc vụ lạc xuân là vụ sản xuất chính với diện tích và sản lượng lớn nhất, năng suất và chất lượng tốt nhất so với...

Chi tiết

Kỹ thuật ngâm ủ lúa giống vụ mùa 2020
Hiện nay trong sản xuất lúa mùa thường hay sử dụng...

Chi tiết

Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa CNC11 an toàn
1. Nguồn gốc: Giống CNC11 là giống lúa thuần, được tạo ra từ giống gốc BT7 bằng con đường gây đột biến thực nghiệm nhờ tia gamma...

Chi tiết

QUY TRÌNH BẢO QUẢN LẠNH CỦA GIỐNG KHOAI TÂY
.    PHẠM VI ÁP DỤNG   Quy trình này quy định yêu cầu kỹ thuật bảo quản củ giống khoai tây bằng kho...

Chi tiết

QUY TRÌNH THU HOẠCH CỦ GIỐNG SẠCH BỆNH SẢN XUẤT TRONG KHÍ CANH VÀ QUÁ TRÌNH LỤC HÓA CỦ GIỐNG
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong lục hóa củ giống khoai tây sản xuất bằng khí canh trong phạm vi miền Bắc Việt...

Chi tiết

QUY TRÌNH TRỒNG TRỌT, CHĂM SÓC CÂY GIỐNG KHOAI TÂY SẠCH BỆNH TẠO RA TRONG KHÍ CANH
+ Nhà trồng cây khí canh: Sản xuất giống gốc là cấp giống đầu tiên của hệ thống sản xuất khoai tây giống, nếu ở khâu này củ giống bị...

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5