Cây ăn quả
Kỹ thuật canh tác thời kỳ kinh doanh đối với giống nho NH01- 152
Sau khi đã tạo xong được bộ cành hoàn chỉnh, cây nho bắt đầu bước vào giai đoạn kinh doanh. Chỉ nên thu hoạch 2 vụ/...

Chi tiết

Kỹ thuật canh tác thời kỳ kiến thiết cơ bản đối với giống nho NH01- 152
1. Chăm sóc thời kỳ cây con 1.1. Làm cỏ, xới xáo: Đất trồngphải được xới xáo làm cỏ liên tục, làm cho đất thông...

Chi tiết

Kỹ thuật trồng giống nho NH01-152
Thời vụ Cây nho có thể trồng được quang năm. Tuy nhiên để đạt được...

Chi tiết

Cách trồng một số giống nho mới
1. Chuẩn bị đất trồng cây

Chi tiết

Đặc điểm ra hoa, đậu quảcủa một số giống nho mới
Theo dõi các chỉ tiêu Số hoa/chùm (bông), số chùm hoa/ cành...

Chi tiết

Thời gian sinh trưởng của một số giống nho mới
Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu của 04 giống nho (NH01-48, Red Cardinal, NH01-152,...

Chi tiết

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY RA HOA, ĐẬU QUẢ, CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢ VẢI
• Thúc đẩy sinh trưởng các đợt lộc: Một trong số các biện...

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9