Cây trồng khác
Tình hình tổ chức khai thác, thu mua dược liệu và vấn đề quản lý
Trong thời gian qua, nguồn gen và giống của gần 50 loài cây thuốc đã được chọn lọc,...

Chi tiết

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngải
Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc được áp dụng theo một số tiêu chuẩn kỹ thuật của...

Chi tiết

Kỹ thuật bón phân cho cây ngải
Trước khi phủ linong, tiến hành bón phân bằng cách giải đều phân chuông lên mặt luống,...

Chi tiết

Chuẩn bị các điều kiện để trồng ngải
Ngải cứu là một loại cây dược liệu thường mọc hoang dại trong tự nhiên, và ngoài công dụng để...

Chi tiết

Đặc điểm thực vật, nguồn gốc và phân bố của cây ngải
Ngải cứu là cây thân thảo, sống lâu năm, lá mọc so le, chẻ...

Chi tiết

Cách trồng măng tây theo phương pháp hữu cơ
Trên mặt liếp dùng cuốc đào một rãnh dọc theo chiều dài rộng 50cm, sâu...

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9