Tin trong tỉnh
TT Khuyến nông: Phát triển bền vững cây ăn quả đặc sản, chủ lực
Thực hiện chương trình khuyến nông năm 2023, Trung tâm Khuyến nông...

Chi tiết

TTKN: Triển khai mô hình ứng dụng công nghệ số vào nuôi cá rô phi thâm canh.
Trung tâm Khuyến nông vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện...

Chi tiết

Bắc Giang triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023
Theo đó, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông năm nay...

Chi tiết

TT Khuyến nông: Giúp đỡ tỉnh Xay Sổm Bun phát triển chăn nuôi thủy sản
Thực hiện kế hoạch 481 của UBND tỉnh Bắc Giang về thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Bắc...

Chi tiết

<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9