Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Lục Nam phối hợp với UBND xã Đông Phú triển khai mô hình sử dụng phân bón vi sinh trên cây na dai với quy mô 01 ha.

Sử dụng phân bón vi sinh, cây sinh trưởng khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt

Tham gi mô hình các hộ nông dân ở thôn Yên Bắc, Phong Quan và Đức Giang được hộ trợ 70% phân bón vi sinh hữu cơ SH05, (tương ứng với hơn 7 tấn phân bón), được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại.

Phân bón vi sinh hữu cơ SH05 có tác dụng giúp cây trồng nhanh lớn, ra hoa, đậu quả nhiều hơn, nhanh hơn và chất lượng nông sản như hình thái, màu sắc, mùi vị, khối lượng đều được cải thiện rõ rệt.

Qua kiểm tra cho thấy, cây na trong mô hình đang bắt đầu thu hoạch, năng suất đạt khoảng 40- 45kg/cây/năm, trọng lượng quả 250-300g, giá bán đầu vụ đạt khoảng 40.000 đồng/kg. Cây sinh trưởng khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chồi phát triển mạnh, cho quả đồng đều, mẫu mã đẹp. Lượng phân bón hóa học sử dụng giảm còn 20-30%. Đặc biệt, cây na cho quả chín sớm hơn khoảng 9-10 ngày so với cách bón thông thường, lượng đường cao. Năng suất và trọng lượng quả tăng đáng kể.

Theo http://khuyennongbacgiang.vn/