Hình ảnh: Ruộng tỏi hữu cơ tại Bắc Giang

1. Yêu cầu ngoại cảnh

  • Đất trồng:

Yêu cầu đất thịt nhẹ, tơi xốp, giàu mùn.

Độ PH thích hợp từ 6 - 6,5.

  • Ẩm độ đất:

Thời gian phát triển thân lá độ ẩm đất thích hợp khoảng 75% - 85 %.

Giai đoạn hình thành củ cần độ ẩm đất 75 - 85%.

  • Nhiệt độ:

Nhiệt độ thích hợp để cây sinh trưởng và phát triển khoảng 18 - 22oC.

  • Ánh sáng:

- Tỏi thuộc loại cây ưa ánh sáng dài ngày. Số giờ nắng từ 12 - 13 giờ/ngày sẽ kích thích cây hình thành củ sớm.

2. Kỹ thuật canh tác

* Giống:

- Tiêu chuẩn giống: Củ tỏi chắc, không bị sâu bệnh hại hoặc giập nát. Trọng lượng củ 12 - 15 gram, có 11 - 13 tép. Tách lấy những tép tỏi mẩy phía ngoài củ.

- Lượng giống: 30 - 35 kg/sào

* Làm đất:

Đất trồng tỏi cao và thoát nước tốt. Luống tỏi nên rộng từ 75cm đến 100cm. Giữa các luống làm rãnh rộng 15-20cm. Khi lên luống thì rạch luôn hàng để bón phân. Mỗi luống thường trồng từ 5 đến 6 hàng. Mỗi hàng cách nhau 10 -15 cm.

Tỏi được trồng trên loại đất thịt pha cát. Đất thịt giúp bộ rễ của cây tốt và cung cấp nguyên tố vi lượng cho cây; Đất pha cát giúp tạo độ xốp để cây phát triển tốt và cho củ to.

* Mật độ, khoảng cách trồng:

- Mật độ trồng: 100 cây/m2

- Khoảng cách: Hàng cách hàng: 10 cm; cây cách cây: 10 cm

- Cách trồng:

+ Trải màng phủ đã đục sẵn lỗ, đường kính lỗ 3 cm.

+ Khoét lỗ ở đất, gieo tép tỏi đã được lựa chọn, mỗi lỗ 01 tép, lấp sâu 4- 5 cm tính từ mặt đất.

* Bón phân:

- Bón lót: Sử dụng phân bón hữu cơ khoáng Quế Lâm KH01: 100-125kg/sào bắc bộ.

- Bón thúc 1 (18-22 ngày sau trồng):

+ Sử dụng phân bón hữu cơ - sinh học - đa lượng Quế Lâm KH06: 20kg/sào; pha phân với nước theo tỷ lệ 1 kg phân : 5 lít nước.

+ Tưới phân bón hữu cơ - sinh học Quế Lâm SH05 (dạng dung dịch): hòa dung dịch phân với nước theo tỷ lệ 1 lít dung dịch phân: 120-150 lít nước sạch; tưới định kỳ 5-7 ngày/lần.

- Bón thúc 2 (sau đợt 1: 15-20 ngày):

+ Sử dụng phân hữu cơ khoáng KH06: 20 kg/sào; pha phân với nước theo tỷ lệ 1 kg phân : 5 lít nước.

+ Tưới phân bón hữu cơ - sinh học Quế Lâm SH05 (dạng dung dịch): hòa dung dịch phân với nước theo tỷ lệ 1 lít dung dịch phân: 120-150 lít nước sạch; tưới định kỳ 5-7 ngày/lần; dừng trước thu hoạch khoảng 15-20 ngày.

Lưu ý:Bón phân khi đất đủ ẩm, bón vào chiều mát, không nên bón phân khi nhiệt độ thấp, mưa lớn.

BBT