Tại lớp tập huấn, học viên đã được giảng viên đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học và định hướng thị trường tiêu thụ. Các học viên tham gia lớp tập huấn được học và chia nhóm thảo luận trực tiếp tại hội trường nên đa số học viên đều nắm được nội dung mà giảng viên đã trình bày.

Bên cạnh đó, học viên tham dự lớp tập huấn đã được đi tham quan mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học tại Hợp tác xã chăn nuôi Yên Phú Hòa, thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. Tại đây các học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các chủ hộ chăn nuôi, đồng thời thảo luận những kiến thức học được từ lớp tập huấn. Kết thúc khóa học, các học viên đều có thể áp dụng kiến thức được học vào hoạt động sản xuất, hướng dẫn và tuyên truyền cho người chăn nuôi tại địa phương, từ đó làm thay đổi nhận thức của người dân nhằm tăng giá trị và hiệu quả của người chăn nuôi, góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Học viên tham quan mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học tại Hợp tác xã chăn nuôi Yên Phú Hòa