Miền Bắc vẫn đang ở trong cao điểm của đợt rét hại diện rộng, nhiệt độ trung bình ngày không quá 13 độ C. Tình trạng rét đậm, rét hại có thể kéo dài đến ngày 28/1, sau đó thời tiết mới được cải thiện.

Theo: Báo Bắc Giang Điện Tử