Tham dự hội thảo có ông Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, ông Trần Quý Giầu - Vụ trưởng Vụ Đo lường, bà Ngô Thị Ngọc Hà - Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam, ông Vũ Khánh Xuân - Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam và các đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý đo lường đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Description: E:\DƯ LIỆU MỚI\HẢI VÂN\Ổ E CHI CỤC\VAN BAN DO LUONG\Năm 2024\BÀI VIẾT\bài 20.5\Ảnh\Toàn cảnh hội nghị.jpg

Ông Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu

Tại hội thảo, ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng công bố thông điệp ngày đo lường thế giới năm 2024 “đo lường hôm nay vì ngày mai bền vững”, chủ đề ngày đo lường thế giới nhấn mạnh vai trò thiết yếu của đo lường, đồng thời gửi thông điệp về trách nhiệm tập thể bảo vệ hành tinh của chúng ta. Theo đó, các phép đo chính xác là nền tảng của việc xây dựng chính sách và nghiên cứu môi trường, tạo điều kiện để chúng ta hiểu và xử trí các thách thức môi trường phức tạp như: biến đổi khí hậu, ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên. Theo ông Tuấn, đo lường phát triển cho phép thành phố duy trì tính cạnh tranh, giao thương, cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Đối với doanh nghiệp, đo lường giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu.

Description: https://vietq.vn/Images/hongvan/2024/05/20/z5458990632865_9458d05d7d1b82f44997489348664f14.jpg

Ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng phát biểu

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đến từ Chi cục TCĐLCL tỉnh Hải Dương, Công ty Boviet Solar, công ty vinfast đã có những tham luận liên quan đến các vấn đề như: hoạt động đo lường tại địa phương; công tác quản lý chất lượng và đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.... Sau tham luận, Hội thảo cũng diễn ra phần trao đổi, thảo luận, sôi nổi giải đáp những khó khăn, vướng mắc giữa đại biểu tham dự với các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Bên cạnh đó các đại biểu được lãnh đạo Tổng cục giải đáp những nội dung còn vướng mắc trong công tác quản lý về đo lường; công tác quản lý nhà nước đối với các phương tiện đo nhóm 2 tại Thông tư số 03/TT-BKHCN; chương trình so sánh liên phòng cấp Quốc gia và cấp cơ sở. Đây là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường; góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và toàn xã hội về hoạt động đo lường.

Description: https://vietq.vn/Images/hongvan/2024/05/20/z5458982869642_85b01dd88e5c0f4c8ecd814e6b6956d8.jpg

Đoàn chủ tịch điều hành thảo luận

Qua hội thảo này giúp cán bộ quản lý nhà nước về đo lường, các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đo lường. Từ đó tăng cường tuyên truyền và nâng cao ý thức việc tuân thủ pháp luật trong việc kinh doanh, sử dụng các phương tiện đo lường của các tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Thị Hải Vân- Chi cục TCĐLCL Bắc Giang