Solara là các giống được nhập nội từ Đức, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống năm 2006. Solara có thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, thân đứng, tán gọn, củ nhiều (8-10 củ/cây). Dạng củ hình ovan, mắt củ rất nông, vỏ củ màu vàng, ruột củ màu vàng. Chất lượng ăn tươi rất ngon, độ bở trung bình. Năng suất từ 200-240 tạ/ha, thâm canh đạt 300 tạ/ha. Ít nhiễm bệnh mốc sương và virút, nhưng khá nhạy cảm với bệnh héo xanh. Giống này khi được trồng vào vụ xuân sẽ cho năng suất và giá bán cao hơn so với chính vụ. Để canh tác thành công giống khoai tây Solara vụ xuân, bà con cần lưu ý một số kỹ thuật sau: