ảnh minh họa

Vụ Mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 51.000 ha lúa, trong đó trà lúa mùa sớm chiếm 38% diện tích, trà mùa trung chiếm 55% diện tích và trà lúa mùa muộn 7%. Hiện lúa mùa sớm đang giai đoạn đòng, lúa mùa chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ - đứng cái. Thời gian vừa qua, thời tiết có nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ.

Theo kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh, sâu cuốn cuốn lá nhỏ lứa 5 đang gây hại với mật độ trung bình từ 2-3 con/m2 , cao 8-10 con/m2 và cục bộ > 20 con/m2. Toàn tỉnh có 110 ha lúa nhiễm sau cuốn lá nhỏ tập trung tại các huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang... Dự báo trong thời gian tới trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 ra rải rác từ 20/8, rộ từ 25/8 - 3/9 và kéo dài tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng huyện. Sâu non có khả năng gây hại trên lá đòng, lá quang năng từ đầu tháng 9 trở đi.

Để chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và sâu bệnh gây hại trên lúa vụ Mùa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục theo dõi diễn biến các đối tượng sâu bệnh khác như: sâu đục thân 2 chấm, tập đoàn rầy, bệnh đen lép hạt, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn… để chủ động có biện pháp chỉ đạo phòng trừ sớm, hiệu quả.

Theo http://www.khuyennongbacgiang.com/