Thúc đẩy sinh trưởng các đợt lộc: Một trong số các biện pháp làm tăng khả năng ra hoa cho cây vải là thúc cho cây vải ra được 3 đợt lộc và đợt lộc 3 phải ra đúng thời điểm để kết thúc chậm nhất vào cuối tháng 10. Trong giai đoạn sau thu hoạch, cây được cắt tỉa và chăm sóc nhằm thúc các đợt lộc nhanh thành thục. Giai đoạn này, ngoài biện pháp bón phân vào gốc và tưới nước, cần phun bổ sung một số chế phẩm phân bón lá với các thành phần đa, vi lượng vào thời điểm xuất hiện các đợt lộc. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ sử dụng cho đợt lộc thứ nhất và thứ hai. Tuyệt đối không sử dụng khi đợt lộc 3 đang hình thành.

• Ức chế sinh trưởng nhằm thúc đẩy ra hoa: Ngược với thời kỳ sau thu hoạch, thời kỳ cây vải cần thời gian ngừng sinh trưởng để tích lũy và phân hóa mầm hoa. Nếu cây bật lộc trong giai đoạn này (gọi là phát lộc đông), cây sẽ không thể ra hoa được nữa. Do vậy cần ức chế lộc đông bằng nhiều biện pháp cơ giới hay sử dụng hóa chất khác nhau:

+ Xới gốc hay cuốc rễ: là biện pháp làm đứt một số rễ ăn nông trên bề mặt, làm cho quá trình hút nước và các chất dinh dưỡng của cây giảm xuống. Từ đó cũng làm giảm sức sinh trưởng của cây. Tùy theo từng giống vải, vào tháng 10 11, chọn các cây sinh trưởng khỏe tiến hành cuốc thành rãnh xung quanh mép tán sâu 30 - 40 cm làm đứt một phần rễ. Để như vậy khoảng 1 tháng sau bón phân và lấp rãnh. + Khoanh vỏ: Biện pháp khoanh vỏ được thực hiện bởi các với dụng cụ chuyên dụng, khoanh với vết khoanh có độ rộng khoảng 0,3 - 0,5cm (tùy theo sức sinh trưởng của từng cây) tại cành cấp 1 hoặc cấp 2 ở độ cao từ 0,5 - 1,5m tùy theo tuổi cây. Thời kỳ khoanh vào trung tuần tháng 11.

+ Sử dụng hóa chất: Phun Ethrel (hay còn gọi là Ethephon) nồng độ 600 ppm hai lần vào thời điểm vào 15/11 và 15/12. Hoặc sử dụng một số chế phẩm qua lá trong thành phần có chứa Ethephon. + Đối với các cây ra lộc đông, hủy lộc đông bằng cách phun Ethrel 800 -1000 ppm khi lộc dài 5 - 7 cm, bắt đầu chuyển từ đỏ sang vàng.

• Làm tăng khả năng đậu quả và góp phần cải thiện năng xuất, chất lượng quả:

 - Để đạt được điều này, ngoài các biện pháp chăm sóc như trên, trong giai đoạn cây ra hoa và mang quả cũng cần bổ sung nguồn dinh dưỡng đa, vi lượng cũng như một số chất điều hòa sinh trưởng. Nguyên tố Bo được biết đến với tác dụng tốt cho quá trình thụ phấn, thụ tinh của cây vải (ở một liều lượng nhất định) bởi khả năng xúc tác cho quá trình kéo dài của ống phấn trong quá trình thụ tinh. Do đó, các loại phân bón có chứa Bo sẽ có tác dụng tốt trong thời kỳ cây vải ra hoa.

- Một số loại phân bón qua lá ngoài thành phần là các dinh dưỡng đa, vi lượng còn được bổ sung một số chất điều tiết sinh trưởng như Gibberillin (GA3 ), Alpha Naphthyleacetic acid (α-NAA)… có tác dụng làm tăng khả năng giữ quả, kích thích quả lớn và cải thiện chất lượng quả.

Theo http://khuyennongbacgiang.vn/