Ban Quản lý dự án Hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (LCASP) tỉnh Bắc Giang vừa triển khai xong 30 lớp tập huấn cho 900 học viên tham gia về sử dụng phế phụ phẩm trong chăn nuôi để ủ phân compost - một dạng phân hữu cơ giàu dinh dưỡng cho cây trồng.
 
 

Cán bộ Ban quản lý dự án LCASP Bắc Giang hướng dẫn nông dân phương pháp ủ phân compost.
30 lớp tập huấn trên được tổ chức tại các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng và Lục Nam, mỗi huyện 4 lớp. Riêng huyện Lục Ngạn 2 lớp. Học viên là các hộ được dự án hỗ trợ xây dựng, lắp đặt công trình khí sinh học và một số hộ chưa được hỗ trợ, trong đó ưu tiên hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ... 
 
Trong hai ngày tập huấn, học viên được nghiên cứu, phổ biến các quy định và chính sách hỗ trợ của dự án LCASP, kỹ thuật ủ phân compost hiệu quả. Từ đó tạo ra loại phân bón giàu dinh dưỡng, giảm thiểu sâu bệnh và ô nhiễm môi trường.
 
Theo BGĐT