Sở Ngoại vụ Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 41/KH-SNgV triển khai thực hiện Đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024".
Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm là công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng cơ sở dữ liệu; xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước; thúc đẩy vai trò của hội, đoàn, hiệp hội doanh nghiệp; chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN); đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động. Trong đó, mỗi nhiệm vụ phân công cụ thể đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp.

Cụ thể, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử, các phòng, đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ thường xuyên tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản, chương trình, kế hoạch liên quan đến NVNONN; tăng cường viết, tổng hợp tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử của Sở nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cộng đồng NVNONN thông qua các hình thức đa dạng; đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế, chính sách cuộc vận động để cộng đồng NVNONN nói chung và người Bắc Giang ở nước ngoài nói riêng biết và hiểu về chất lượng, tính ưu việt của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, khả năng sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với từng địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương sáng người Việt Nam và kiều bào Bắc Giang thành đạt ở nước ngoài.

Phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục giới thiệu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của tỉnh bằng nhiều hình thức trên các kênh thông tin hướng vào NVNONN...

Phòng Lãnh sự và NVNONN, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan định kỳ hàng quý tiếp tục cập nhật dữ liệu về người Bắc Giang ở nước ngoài vào phần mềm dữ liệu người Bắc Giang ở nước ngoài. Phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nghiên cứu xây dựng dữ liệu về các hội đoàn doanh nghiệp kiều bào ở các nước.

Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan hàng năm phối hợp với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chính quyền sở tại trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh tại nước ngoài hàng năm nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang và kết nối các doanh nghiệp người Bắc Giang và nước ngoài. Tăng cường tham gia các sự kiện quốc tế hoặc các sự kiện có sự tham gia của đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế để quảng bá sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Bắc Giang với các đối tác nước ngoài và NVNONN...

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài, các sở, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan khi có chuyến thăm chính thức của lãnh đạo tỉnh đề xuất, tham mưu trao đổi thông tin về ý nghĩa, mục đích và các hoạt động của Đề án trong các buổi tiếp xúc, làm việc với kiều bào tại tỉnh hoặc trong các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; vận động các doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tích cực chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến về tỉnh, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa trong nước...

Phòng Lãnh sự và NVNONN, các cơ quan liên quan thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao cập nhật, nắm bắt thông tin, nguyện vọng của cộng đồng NVNONN, tham mưu UBND tỉnh các chính sách phù hợp để kêu gọi kiều bào hướng về xây dựng quê hương.

Bên cạnh đó, làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đề nghị hỗ trợ tỉnh gặp kiều bào của địa phương nhân các chuyến đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh nhằm tìm hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các thế hệ, tạo sự gắn kết, giao lưu, tăng cường thu hút sự quan tâm, tham gia của thế hệ kiều bào trong các hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh...

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Dương Thủy

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/