Vụ Chiêm xuân năm nay, Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND xã Đức Giang triển khai mô hình sản xuất lúa J02 theo chuỗi giá trị tại thôn Tiên La, quy mô 42 ha, 100 hộ dân tham gia.


Hiện trà lúa trong mô hình đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, sinh trưởng phát triển tốt

Các hộ tham gia mô hình được Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh hỗ trợ 70% giá giống, 70% vật tư (phân bón, thuốc BVTV); UBND xã hỗ trợ 50% tiền dịch vụ phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái trên toàn bộ diện tích mô hình. Hiện cây lúa đã được bón thúc lần 1 và đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ.

Mô hình liên kết sản xuất lúa J02 theo chuỗi giá trị lần đầu được triển khai tại xã Đức Giang, giúp nông dân định hướng tổ chức, mở rộng quy mô, áp dụng các quy trình sản xuất mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất; tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng, bảo đảm được tính ổn định, làm tiền đề hướng tới nền sản xuất hàng hóa, sản xuất theo chuỗi, có giá trị kinh tế cao và thân thiện với môi trường.

Thực tế cho thấy, tham gia chuỗi liên kết giá trị lúa gạo, nhà nông có điều kiện tiếp cận vốn, các tiến bộ khoa học công nghệ, được cung cấp vật tư nông nghiệp có chất lượng và được bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng đã ký với doanh nghiệp, yên tâm, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh.

Việc xây dựng thành công các chuỗi giá trị lúa gạo sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, giảm thiệt thòi cho người trồng lúa; người nông dân không “quay lưng” với cây lúa; đảm bảo an ninh lương thực. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu cần tập trung thực hiện trong tái cơ cấu nông nghiệp.

Theo http://khuyennongbacgiang.vn/