.

Quang cảnh hội nghị

Dự án do Viện Bảo vệ thực vật chủ trì, thực hiện trong 30 tháng (từ tháng 6/2021-12/2023) nhằm xác định nguyên nhân gây hiện tượng vàng lá cây cam trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện quy trình kỹ thuật quản lý phù hợp với điều kiện của địa phương và xây dựng mô hình quản lý, giảm tỷ lệ bệnh.

Giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu tại hội nghị, đại diện Viện Bảo vệ thực vật cho biết, nhóm tác giả đã  tiến hành điều tra hiện trạng cây cam tại 3 huyện Lục ngạn, Lục Nam, Yên Thế và xác định được nguyên nhân gây hiện tượng vàng lá trên cam tại Bắc Giang là do vi khuẩn gây bệnh Greening, virus Tristeza; các vi sinh vật gây hại trong đất như nấm Phytophthora, citrophthora, P. nicotianae, P. palmivora, Fusarium solani, tuyến trùng Tylenchulus semipenetrans, Pratylenchus coffea... và rệp sáp giả ca cao Planococus Lilacinus. Ngoài ra, yếu tố đất trồng có kết cấu không tốt, nghèo dinh dưỡng, khó hấp thụ dinh dưỡng cũng khiến lá bị vàng, cây sinh trưởng và phát triển kém. 

Sau thời gian triển khai, dự án đã xây dựng quy trình quản lý hiện tượng vàng lá cam, được áp dụng tại vườn mô hình thuộc xã Tân Mộc và Quý Sơn huyện Lục Ngạn có hiệu quả, tỷ lệ cây bị vàng lá trên các mô hình chỉ từ 8,26-9,37%, thấp hơn so với đối chứng từ 46,34-57,42%. Hiệu quả giảm bệnh đạt từ 82,17-83,68%, từ đó góp phần tăng hiệu quả kinh tế từ 15,27-19,35% cho các mô hình. 

Đại diện Sở KH&CN, Viện Bảo vệ thực vật bàn giao sản phẩm dự án cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lục Ngạn

Những sản phẩm đạt được của dự án đã được Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu có nhiều khả năng ứng dụng, nhân rộng, đóng góp tích cực cho công tác tham mưu quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; giúp bà con nông dân huyện Lục Ngạn nói riêng, người trồng cam nói chung quản lý tốt hơn quá trình canh tác, khắc phục tình trạng cây cam bị mắc bệnh vàng lá, đem lại hiệu quả kinh tế.

Tại hội nghị, Sở KH&CN, Viện Bảo vệ thực vật đã tiến hành bàn giao sản phẩm dự án cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lục Ngạn tiếp nhận ứng dụng, nhân rộng vào thực tiễn./.

Lê Hương Giang