Trong năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp (DV KTNN) thành phố phối hợp với UBND phường Đa Mai triển khai mô hình sử dụng công nghệ Biofloc trong ao nuôi thủy sản đem lại hiệu quả cao.

Ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi thâm canh cá rô phi thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của cá nuôi, năng suất nuôi đạt cao

Với diện tích triển khai 1,2 ha, 02 hộ tham gia, Trung tâm đã tiến hành giao 36 nghìn con cá giống rô phi đơn tính đực; 5.400 kg thức ăn công nghiệp và 150 lit Biofloc EM, 400 kg rỉ mật. Đồng thời định kỳ kiểm tra, theo dõi môi trường ao nuôi và tốc độ sinh trưởng của đàn cá. Sau 6 tháng nuôi, trọng lượng đạt 0,8kg/con, năng suất đạt trên 19 tấn/ha, sản lượng trên 23 tấn. Tổng mô hình thu được trên 737 triệu đồng, sau khi trừ mọi chi phí cho lãi khoảng 153 triệu đồng/1,2ha/vụ (tương đương với 128 triệu đồng/ha).

Từ những kết quả đạt được cho thấy, việc ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi thâm canh cá rô phi thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của cá nuôi, năng suất nuôi đạt cao, hiệu quả sử dụng thức ăn được cải thiện, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường ao nuôi. Ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản được coi là một hướng đi mới của công nghệ sinh học, dựa trên nguyên lý bổ sung nguồn cacbon theo một tỷ lệ phù hợp với lượng nitơ sẵn có trong nước ao để làm thức ăn cho vi sinh vật dị dưỡng có trong ao, tạo điều kiện cho nhóm này phát triển chiếm ưu thế trong ao. Vi sinh vật dị dưỡng sẽ chuyển hóa các hợp chất chứa nitơ trong nước ao thành protein trong sinh khối, nhờ đó tái sử dụng được nguồn nitơ từ chất thải hòa tan trong nước ao và chuyển hóa thành sinh khối thức ăn tự nhiên cho cá nuôi, làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn nuôi cá. Trong thời gian tới, Trung tâm DV KTNN thường xuyên tuyên truyền để nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố.

 

Theo snnptnt.bacgiang.gov.vn