Vùng sản xuất chè xã Xuân Lương gắn với du lịch cộng đồng

Về với xã Xuân Lương hôm nay, không chỉ hạ tầng kinh tế xã hội khang trang hơn mà còn có nụ cười của người dân vì có cuộc sống mới. Đến nay, trên 80% tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, 100% đường giao thông đến các bản, tuyến đường từ xã đến huyện và kết nối khu vực xung quanh được nhựa hóa tạo thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm cây Chè; 100% bản có điện, 100% bản có nhà văn hóa thôn đảm bảo đạt chuẩn phục vụ các hoạt động của nhân dân, trường học các cấp đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh; sản phẩm Chè được bao tiêu, tiêu thụ ổn định, có bao bì nhãn mác đẹp thông qua HTX Thân Trường, HTX Hằng Anh và 07 Tổ Hợp tác sản xuất Chè đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân (thu nhập ước năm 2020 đạt 43,28 triệu đồng/người/năm tăng gấp trên 3 lần so với bắt đầu xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,91%; tỷ lệ người dân có việc làm thường xuyên trên 98%); hệ thống chính chị ổn định, gần dân, hiểu dân hơn, an ninh được giữ vững, đã hình thành nên các bản trù phú, an lành. Đến với xã Xuân Lương không khó để nhận thấy nụ cười của người dân đón khách thăm quan đến điểm du lịch cộng đồng gắn với hoạt động trải nghiệm tại địa phương.

Hương Gián là xã miền núi của huyện Yên Dũng, xã có 12 thôn với 10.960 nhân khẩu. Đây là xã thứ hai trong kế hoạch 7 xã cần hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2020 của huyện Yên Dũng để thực hiện mục tiêu huyện có 100% xã đạt chuẩn. Diện mạo nông thôn xã Hương Gián khởi sắc nhất là hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương và nhà văn hóa tại các thôn. Tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn đạt trên 98%, đường ngõ xóm đạt trên 95% (trong các năm qua xã đã cứng hóa, cải tạo thêm được trên 11,2km đường giao thông); gần 80% kênh mương được cứng hóa, đảm bảo tưới tiêu chủ động đạt 100%; trường học các cấp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, 12/12 nhà văn hóa các thôn được xây mới, cải tạo, nâng cấp khang trang, đầy đủ thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ người dân; trên 94% người dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn.

Đời sống người dân được nâng cao qua phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân năm 2020 đạt 42,86 triệu đồng/người/năm (tăng 19,36 triệu đồng so với năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08% (thấp hơn bình quân toàn tỉnh hiện là 5,01%), trên 94% người dân trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, trên 93% người dân tham gia BHYT, trên 83% làng đạt tiêu chuẩn văn hóaMôi trường chuyển biến tích cực, sạch đẹp hơn với nhiều tuyến đường hoa, cây xanh và hoạt động thu gom, xử lý rác thải được duy trì thường xuyên, nhất là mô hình phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình của Hội phụ nữ xã vừa góp phần sạch nhà, sạch ngõ, vừa có nguồn quỹ từ việc bán phế liệu giúp các gia đình phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã thoát nghèo bền vững; hệ thống chính trị được kiện toàn, sắp xếp ổn định; an ninh trật tự được giữ vững tạo cơ sở phát triển kinh tế địa phương./.

Ngọc Thọ

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/