Vải sớm Phúc Hòa đạt sản phẩm OCOP 4 sao

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 1 năm 2021.

Theo đó, công nhận 10 sản phẩm đạt hạng 4 sao gồm Vải sớm Phúc Hòa (HTX Sản xuất- tiêu thụ Vải sớm Phúc Hòa), Nem nướng Liên Chung (HTX Nem nướng Liên Chung), Chả gà (HTX Nông nghiệp “Xanh” Yên Thế), Mang Lục trúc tươi Lâm sinh Ngọc Châu (HTX Măng lục trúc Lâm sinh); Mỳ gạo Lục Ngạn (HTX  Dịch vụ Nông nghiệp Hằng Hiếu), Rượu Nếp cái vàng, Rượu Cúc hoa tửu, Rượu Nếp ngâm hạ thổ (HTX Vân Hương), Vú sữa Tân Yên (HTX Sản xuất- tiêu thụ Vú sữa Hợp Đức) và Đông Trùng Hạ thảo khô (Công ty TNHH Dược thảo Trường Thọ).

12 sản phẩm đạt hạng 3 sao gồm: Bánh khảo Mộc Sơn (HTX Nông nghiệp Mộc Sơn), Đại An- Dầu mè đen (HTX Nông nghiệp Quang Huy), Snack Gạo JOY- Sốt cay ngọt (Công ty TNHH JOY VN), Cao Đinh lăng (HTX Dược liệu Thiện Tâm Yên Thế), Dứa Lục Nam (HTX sản xuất Dứa Lục Nam), Rượu Nếp cái Hoa vàng, Rượu Hấp cúc (Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Hạnh), Dưa chuột Mỹ Thái (HTX Rau sạch Mỹ Thái), Nấm rơm sơ chế Tân Thanh (HTX Nông nghiệp Tân Thanh), Gạo Nếp cái hoa vàng Thái Sơn (HTX Nông nghiệp Thái Sơn Bắc Giang), Bưởi Quang Thịnh (HTX Cây ăn quả Quang Thịnh) và Gạo dẻo Hai lúa (HTX Nông nghiệp tổng hợp Hai lúa).

22 sản phẩm được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, được sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm và được khen thưởng theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức công bố trao giấy Chứng nhận sản phẩm OCOP; phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn UBND các huyện và các chủ thể sản xuất thực hiện in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên các sản phẩm được công nhận theo quy định, đề xuất giải pháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, giới thiệu xúc tiến thương mại; phối hợp việc thực hiện kiểm tra đột xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP đã được công nhận và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra.

UBND các huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, ưu tiên hỗ trợ hoạt động quản bá, giới thiệu xúc tiến thương mại và hoàn thiện sản phẩm.

Các chủ thể sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất) có sản phẩm được công nhận có trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP; tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng sao cao hơn.

Được biết, Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định.

Theo http://www.khuyennongbacgiang.com/