ảnh minh họa

UBND huyện Lạng Giang vừa triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn năm 2021.

Kế hoạch nhằm xác định nội dung, nguồn kinh phí hỗ trợ đối với từng dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp thực hiện năm 2021; mở rộng quy mô sản xuất theo hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định cho người sản xuất. 

Theo kế hoạch, xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết với doanh nghiệp tại xã Hương Lạc, quy mô 20 ha; hỗ trợ 09 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã Xương Lâm, Hương Lạc, Quang Thịnh, thị trấn Kép, thị trấn Vôi và xã Tân Dĩnh; 02 mô trình diễn khuyến nông tại xã Tân Hưng.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ thực hiện trên 4,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện năm 2021.

Theo http://www.khuyennongbacgiang.com/