Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo yêu cầu an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi.

Chỉ đạo đơn vị chuyên môn trực thuộc tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vật nuôi mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh theo quy định.

Phối hợp với cơ quan truyền thông, các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền, cập nhật tình hình dịch bệnh để người dân hiểu và chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Cấp phát hóa chất cho các huyện, thành phố từ nguồn hóa chất phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2022 để phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát dịch bệnh và việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại cơ sở.

UBND các huyện, thành phố phát động và triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 20/3/2022 đến ngày 20/4/2022.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp nhận nhận hóa chất từ nguồn hỗ trợ của tỉnh. Đồng thời chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ những nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, chợ, nơi buôn bán, tập kết gia súc, gia cầm, các cơ sở ấp nở kinh doanh con giống, điểm, cơ sở giết mổ động vật, các ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại và các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ về sự nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ, đội vệ sinh và phun thuốc sát trùng cho các khu vực chăn nuôi hộ gia đình, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm, các ổ dịch cũ, chợ, nơi buôn bán động vật… Các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống chủ động vật tư, kinh phí thực hiện việc vệ sinh tiêu độc khử trùng. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Khi phát hiện gia súc, ốm chết bất thường cần báo cáo và phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm xác minh dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, xử lý ổ dịch triệt để ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan ra diện rộng.

Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh phối hợp cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai tực hiện Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Theo http://khuyennongbacgiang.vn/