Tin trong tỉnh
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2017
Đến nay, sản xuất vụ Chiêm xuân 2016-2017 đã kết thúc thời vụ gieo trồng. Diện tích lúa đã thu hoạch được khoảng 9.110 ha (Lục Nam 100 ha,...

Chi tiết

BẮC GIANG: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC 4,2 HA LẠC ĐEN VỤ XUÂN HÈ
Viện Di truyền Nông nghiệp đang xây dựng mô hình canh tác giống lạc đen CNC1 tại hai huyện Tân Yên và Hiệp Hòa với diện...

Chi tiết

HỖ TRỢ NÔNG DÂN TRỒNG THỬ NGHIỆM GIỐNG CAM CARA
Mô hình được triển khai tại 10 hộ nông dân thuộc 2 xã Tân Quang và Trù Hựu. Các hộ tham gia sẽ được hỗ trợ 80% giá giống,...

Chi tiết

HIỆP HÒA TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH CAO ĐIỂM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Ngày 3-6, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại xã Bắc...

Chi tiết

PHẤN ĐẤU VÙNG TRỒNG NGHỆ QUY MÔ 100HA VÀO NĂM 2020 TẠI BẮC GIANG
Ngày 17/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái có buổi kiểm tra dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô...

Chi tiết

TÂN YÊN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Yên (Bắc Giang) có 8 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao (CNC). Trong đó có hai...

Chi tiết

847 TRIỆU ĐỒNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC (BIOWWISH) TRONG CHĂN NUÔI NĂM 2017
Thực hiện kế hoạch số số 458/KH-UBND ngày 22/2/2017 về việc thực hiện mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Biowish trong chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Chi tiết

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM GEL NANO BẠC S500 TRÊN CÂY VẢI THIỀU
Tỉnh Bắc Giang dành hơn 1 tỷ đồng ngân sách nhà nước để hỗ trợ thực hiện đề tài khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm Gel Nano bạc S500...

Chi tiết

BẮC GIANG: CHỌN 3 NÔNG SẢN XÂY DỰNG SẢN PHẨM CHỦ LỰC QUỐC GIA
Sáng 10-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái chủ trì hội nghị cho kiến vào dự thảo Đề án Phát triển thương hiệu đối với...

Chi tiết

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9