Ảnh: nông dân triển khai trồng cây kim ngân hoa

Kim ngân thích nghi với nhiều vùng khí hậu và đất đai khác nhau. Có thể trồng được ở miền núi, trung du và đồng bằng. Những nơi có khí hậu mát mẻ và ôn hoà là thích hợp nhất đối với kim ngân. Có thể trồng kim ngân trên nhiều loại đất, đất hơi chua độ pH 5,0 - 6,0, đất nhiều mùn và những vùng cao nguyên, trung du dễ thoát nước cây sinh trưởng tốt, có sản lượng hoa và cành rất cao.

1. Thời vụ trồng:

Miền Bắc: Thường trồng vào tháng 9 - 11 hoặc tháng 2 - 3.

2. Kỹ thuật làm đất:

Kim ngân thích nghi với nhiều loại đất và khí hậu khác nhau, tuy nhiên trồng ở vùng đất màu mỡ cây sinh trưởng tốt, sản lượng cao. Trồng trên đất bạc màu, cây sinh trưởng kém, sản lượng thấp. Kim ngân có khả năng phát triển khá mạnh, là cây chống xói mòn đất nên phần lớn người ta thường trồng kim ngân ở đất đồi, dốc hoặc ruộng bậc thang.

- Làm sạch diện tích đất chuẩn bị trồng.

- Cầy lật úp lần 1 có độ sâu 30cm nhằm làm vỡ đất và tiêu diệt cỏ dại.

- Giữ ẩm để đất đủ ẩm trước khi trồng cây con. Trồng xong phải tưới ẩm cho ruộng để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. Đất trồng phải đảm bảo thoát nước tốt vào mùa mưa và giữ ẩm vào mùa khô.

- Lên luống: cao 15-20cm, rộng 120cm (cả rãnh). Cần xẻ rãnh thoát nước giữa các luống.

- Ruộng có độ dốc lớn 25 - 40oC cần đào hốc trồng cây với mật độ định sẵn theo đường đồng mức để tránh xói mòn.

3. Kỹ thuật trồng cây

- Trồng cây đã ra rễ trong bầu hoặc trong vườn ươm: Trước khi đem trồng nên tưới ẩm cây giống ở bầu và vườn ươm, xé bỏ túi nilon, đảo đều phân với đất trong hốc, trồng ngập đếm miệng bầu.

Lưu ý: cây trồng cần cao hơn mặt luống tránh mưa ngập, làm cho cây sinh trưởng và phát triển kém, dễ bị chết do bị nấm bệnh xâm hại. - Đào hốc cách nhau 50 x 70 cm; mỗi luống trồng 2 hàng theo kiểu nanh sấu, trồng cách mép luống 25 - 30 cm (để làm giàn cho cây leo). - Sau khi trồng tưới đủ ẩm cho cây từ 1 - 2 lần, tạo điều kiện cho cây nhanh bén rễ. Thông thường đối với vùng đồi núi nên trồng vào mùa mưa.

- Mật độ trồng 35.000 cây/ha tương ứng với khoảng cách 50cm x 50cm.

- Cây giống đủ tiêu chuẩn được đánh ra từ vườn ươm, sau đó được trồng vào hố đã bổ sẵn trên luống theo đúng mật độ quy định. Lấp đất kín phần gốc rễ. Không nên trồng quá sâu, sau khi trồng xong, tưới nước giữ ẩm cho cây giống mới trồng chóng bén rễ.

4. Bón phân

Lượng phân bón cho năm đầu tiên

Loại phân

Lượng phân/ha(kg)

Lượng phân/ sào Bắc Bộ (kg)

Tỷ lệ bón %

Phân chuồng

10.000 - 12.000

370 - 444

Bón lót 100

Phân vi sinh

700 - 1.100

25 - 40

Bón lót 100

NPK 12:3:15

278 - 330

10 -12

Bón thúc lần 1: 50

Bón thúc lần 2 ; 50

 Thời kỳ bón

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + toàn bộ lượng phân hữu cơ vi sinh. Trộn đều và chia ra bón theo hốc đã định sẵn khoảng cách.

- Bón thúc: Chia làm 2 lần bón/năm.

+ Bón lần 1: Sau trồng 40 - 45 ngày, bón 50% lượng phân NPK.

+ Bón lần 2: Bón sau khi thu hoạch hoa và thân cành tuỳ thuộc vào vùng sinh thái - thường bón vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 hàng năm. Bón lượng phân NPK thúc còn lại. 

BBT