Một đánh giá, được thực hiện bởi nhà khoa học thuộc tổ chức CABI, Tiến sĩ Marc Kenis, gợi ý rằng ký sinh trùng Eiphosoma laphygmae có khả năng là biện pháp kiểm soát sinh học cổ điển tốt nhất từ châu Mỹ chống lại dịch hại sâu keo mùa thu.


 

 

Tiến sĩ Kenis, Trưởng phòng Phân tích Rủi ro và Sinh thái có trụ sở tại trung tâm Thụy Sĩ của CABI ở Delémont, đã đánh giá triển vọng và hạn chế của một chương trình kiểm soát sinh học cổ điển để chống lại sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) bằng cách sử dụng ấu trùng ký sinh được coi là kẻ thù tự nhiên phù hợp nhất của loài sâu bệnh này.

Phát hiện của ông được công bố trên Tạp chí Côn trùng.

Sâu keo mùa thu - có nguồn gốc từ các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ - là loài gây hại có sức tàn phá cao đối với hơn 350 loài thực vật. Loài sâu này ưa thích các loại cây lương thực chính của hàng triệu người bao gồm ngô, gạo và lúa miến.

Một đánh giá trước đây do Tiến sĩ Kenis chủ trì thực hiện và được xuất bản trên Entomologia Generalis, đã cung cấp một nghiên cứu toàn diện về sâu keo mùa thu bao gồm các chi tiết về khả năng xâm lấn, sinh học, sinh thái và quản lý loài sâu bệnh này. Đánh giá này liên quan đến 57 nhà khoa học từ 46 tổ chức khác nhau.

Bài báo nhấn mạnh rằng, sâu keo mùa thu gây thiệt hại năng suất ước tính hàng năm là 9,4 tỷ USD chỉ riêng ở châu Phi. Bài báo chỉ ra rằng sự xâm nhập của dịch hại ở các nước đang phát triển có tác động quan trọng đến thu nhập hộ gia đình và an ninh lương thực.

Trong bài đánh giá mới nhất, các ký sinh trùng khác được xem xét bao gồm Aleiodes laphygmae, Archytas marmoratus, Campoletis spp. và Cotesia marginiventris.

Tiến sĩ Kenis cho biết: “Loài ichneumonid Eiphosoma laphygmae Costa-Lima (Hymenoptera: Icheumonidae) được coi là một ứng cử viên tiềm năng vì tầm quan trọng của nó như một loài ký sinh của dịch hại. Loài ký sinh thường xuyên và quan trọng nhất của S. frugiperda ở châu Mỹ, loài braconid Chelonus insularis Cresson (Hymenoptera: Braconidae), rất có thể sẽ góp phần kiểm soát S. frugiperda”.

Ông nói thêm rằng trước khi đưa loài C. insularis, hoặc bất kỳ loài ký sinh trùng nào khác ra môi trường, các tác động phi mục tiêu tiềm ẩn sẽ phải được đánh giá và các rủi ro sẽ phải được cân nhắc với lợi ích của việc cải thiện khả năng kiểm soát tự nhiên đối với loài gây hại là sâu keo mùa thu.

Trong khi đó, các nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm chung MARA Trung Quốc-CABI về an toàn sinh học và Phòng thí nghiệm MARA Trung Quốc-CABI châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm những kẻ thù tự nhiên bền vững và hiệu quả cho sâu keo mùa thu với 70 lựa chọn được xác định chỉ riêng ở Trung Quốc. Chúng bao gồm 44 loài ăn thịt như Pentatomidae, Lygaeidae, Anthocoridae, Nabidae, Coccinellidae, Reduviidae, Chrysopidae, Forficulidae, Formicidae và Vespidae. Bọ và bọ cánh cứng chiếm 68% số động vật ăn thịt.

Theo https://www.mard.gov.vn/