Thực hiện chương trình khuyến nông năm 2023, Trung tâm khuyến nông triển khai mô hình “Phát triển chăn nuôi ong nội theo hướng VietGAHP nâng cao chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu”, với quy mô 250 đàn tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế và xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn.

Cán bộ xã, huyện Yên Thế kiểm tra ong tại hộ ông Nông Viết Dũng

Tham gia mô hình, các hộ nông dân được hỗ trợ 100% giống, 70% thức ăn (đường) và 70% máng cho ong ăn. Đến nay, các hộ tham gia mô hình nhận đầy đủ giống và vật tư.

 

Để mô hình đạt hiệu quả, Trung tâm khuyến nông tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi ong nội theo hướng VietGAHP cho hộ thực hiện mô hình và các hộ chăn nuôi ong trên địa bàn.

Giống ong trong mô hình được Bộ Nông nghiệp & PTNT cho phép nuôi rộng rãi, với nhiều ưu điểm nổi bật như: tính tụ đàn cao, hệ số nhân đàn nhanh, năng suất mật cao, ít bốc bay, có khả năng đề kháng với bệnh thối ấu trùng và một số bệnh khác, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu tỉnh Bắc Giang. Giống ong không bị cận huyết, các đặc điểm sinh học ổn định, tính năng có nhiều ưu điểm trong vùng có trữ lượng mật lớn và tập trung là rất cần thiết.

Qua theo dõi cho thấy, hiện nay các hộ chăn nuôi ong trong tỉnh chủ yếu là tự phát, chưa biết cách chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh cho đàn ong, hầu hết đàn ong nuôi trong hộ gia đình tự nhân đàn không được thay thế nhân giống mới vì vậy đàn ong dễ bị cận huyết dẫn đến năng suất mật thấp ≥ 10kg/đàn/năm, hệ số nhân đàn < 1,0 lần/năm. Do vậy trong quá trình nuôi ong, ong thường hay bốc bay và mắc các bệnh như thối ối trùng, nhiễm trùng máu, bệnh bại liệt ở ong, hầu hết các hộ chăn nuôi chưa biết cách phòng.

Do vậy, áp dụng quy trình chăn nuôi ong theo hướng VietGAHP, người nuôi có thể kiểm soát quá trình sản xuất cũng như hạn chế dịch bệnh, hiệu quả kinh tế tăng hơn so với chăn nuôi theo phương pháp truyền thống; tạo ra sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Theo http://khuyennongbacgiang.vn/