Cây ăn quả
Kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch chuối tiêu vùng đồng bằng sông Hồng
Sau khi trồng, những biện pháp kỹ thuật chăm sóc thích hợp và quản lý đồng ruộng tốt là rất quan trọng để đạt năng suất cao. Các biện...

Chi tiết

Kỹ thuật trồng chuối tiêu vùng đồng bằng sông Hồng
Cây chuối có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là trên đất phù sa có tầng mặt dày, tơi xốp, nhiều mùn, giàu...

Chi tiết

Kỹ thuật chăm sóc vải thiều sau thu hoạch
Đốn tỉa cành sau thu hoạch là biện pháp kỹ thuật cơ bản trong thâm canh vải thiều. Đốn tỉa cành đúng kỹ thuật có tác dụng...

Chi tiết

Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại vải thiều thời kỳ ra hoa, đậu quả
Vải thiều hoa ra rộ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch. Tuy nhiên, để có vụ vải thiều đạt năng suất cao, người làm vườn cần...

Chi tiết

Chăm sóc nhãn sau thu hoạch
Để nhãn năm nào cũng có quả là điều mà người nông...

Chi tiết

Kỹ thuật trồng nho trong chậu cho quả sai trĩu
Trước đây, khi nhắc đến nho là mọi người nghĩ ngay đến Ninh Thuận, bởi nơi đây có khí hậu thuận lợi cho cây nho...

Chi tiết

Kỹ thuật trồng nho ở miền Bắc
Nói đến nho là mọi người thường nghĩ đến Ninh Thuận, bởi đây nơi cung ứng Nho cho thị trường trong và ngoài nước. Đây là loại cây cho...

Chi tiết

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9