Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
Sẵn sàng lực lượng, phương tiện PCCCR. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCC đến mọi tầng lớp nhân dân. Kiểm tra, bổ sung và thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR trên địa bàn sát với tình hình thực tế của từng địa phương.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh để thực hiện các biện pháp PCCCR; bố trí đủ kinh phí từ ngân sách huyện, thành phố cho công tác PCCCR trên địa bànKhi cấp dự báo cháy rừng ở địa phương đến cấp IV, V, phải tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào rừng; tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch ở trong rừng, nhất là việc dùng lửa ở trong rừng, ven rừng.

Khi xảy ra cháy rừng, kịp thời huy động lực lượng dập lửa rừng; giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra; đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an các huyện, thành phố, lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương các cấp trong công tác PCCCR; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng, nhất là các vụ việc có dấu hiệu hình sự, cố ý đốt rừng, khẩn trương tập trung, quyết liệt điều tra, xác minh đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương tham gia công tác PCCCR; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra.

Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm chủ động tham mưu cho UBND huyện, thành phố phối hợp với các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác PCCCR, tuần tra các khu vực trọng điểm cháy rừng; thực hiện các quy chế phối hợp, kế hoạch, phương án PCCCR đã được phê duyệt. Tổ chức tốt công tác cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng, thông tin kịp thời đến các địa phương để thực hiện.Tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ, khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, V; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ cho công tác chữa cháy rừng khi được huy động.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Trâm Anh

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/