Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Bắc Giang, tháng 1 và tháng 2 của vụ Chiêm Xuân 2022-2023 không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh, bắt đầu tháng 3 đến tháng 5 nền nhiệt độ cao xấp xỉ cùng kỳ 2022, đây là điều kiện rất thuận lợi cho chuột phát sinh gây hại và có nguy cơ bùng phát thành dịch nếu không tập trung phòng trừ ngay từ đầu vụ.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung phòng, chống diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ Chiêm Xuân 2022-2023 theo 04 phương châm: “Diệt chuột sớm, ngay từ đầu vụ”, “Diệt chuột thường xuyên, liên tục”, “Diệt chuột bằng nhiều biện pháp” và “Cộng đồng cùng tham gia diệt chuột”.

Tùy theo tình hình cụ thể mỗi vụ sản xuất chỉ đạo từ 2-3 đợt diệt chuột với quy mô tập trung, đồng loạt vào thời điểm chuột chưa vào mùa sinh sản, nhất là giai đoạn chuyển tiếp giữa vụ Đông và Xuân.

Đợt 1 tiến hành ngay sau khi thu hoạch cây vụ Đông, diệt chuột trên các bờ mương, máng, chân đê, ruộng bỏ hoang, sử dụng các biện pháp sinh học; tuyệt đối không được dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục hoặc dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho con người, vật nuôi để diệt chuột.

Đợt 2 tiến hành ngay tại thời điểm gieo cấy vụ Chiêm Xuân, đây là thời điểm diệt chuột cho hiệu quả cao nhất; cần huy động nhiều lực lượng như: Nông dân, học sinh, các ban, ngành, đoàn thể, cùng tham gia diệt chuột. Áp dụng nhiều các biện pháp để diệt chuột hiệu quả, chú trọng các biện pháp thủ công như: Đào bắt, đánh bẫy, soi đèn... Khuyến cáo sử dụng các thuốc sinh học diệt chuột như: Biorat, Antimince, Strom, hoạt chất thuốc Bromadiolone, Brodifacoum.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, từ đầu năm đến nay, diện tích chuột gây hại trên cây lúa và cây rau màu là 1.064 ha, trong đó nhiễm nặng 15 ha. Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác như ốc bươu vàng hại mạ, sâu xanh, sâu tơ, bệnh lở cổ rễ hại rau gây hại rải rác tại các địa phương./.

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/