Hình ảnh: mô hình trồng sen trong chậu tại Trung tâm Ứng dụng KHCN tỉnh Bắc Giang

1. Tiêu chuẩn cây giống

Thân/củ giống lấy từ cây mẹ được chọn lọc và chăm sóc theo chế độ riêng, sinh trưởng phát triển tốt. thân/củ giống có từ 1-2 lá thật, sinh trưởng khỏe, không sâu bệnh.

2. Thời vụ:

- Cây sen phát triển tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ từ 25-30 độ, ánh sáng nhiều (tối thiểu 6h/ngày). Nên đối với sen trồng chậu, có thể trồng từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Sau trồng 20-30 ngày có thể chơi hoa đến hết tháng 11 hàng năm.

- 08/5/2023 dương lịch xuống giống. Mỗi chậu 01 thân/củ giống.

3. Cách trồng và bón phân:

- Loại Phân sử dụng: Tính cho 300 chậu/chu kỳ trồng:

+ Phân Hữu cơ: 50kg.

+ Phân NPK (15:15:15) Đầu trâu: 20kg.

+ Kali đỏ: 2kg.

- Cách trồng và bón phân:

+ Trồng và bón lót: Chọn ngày thời tiết mát mẻ, nhiệt độ từ 25-300C tiến hành xuống giống. Cho toàn bộ phân hữu cơ xuống đáy chậu, tiếp theo cho bùn đến 1/3 chậu rồi đặt củ/thân giống và gạt bùn sao cho thân/củ cách bề mặt khoảng khoảng 3cm và cho nước vào sáng sớm hôm sau.

+ Bón thúc: Sau trồng 10 ngày, tiến hành bón nhử phân NPK (15:15:15) với lượng 0,5kg, 05 ngày sau bón nhử lần 2 với lượng 0,5kg. Sau đó, cứ 15 ngày bón thúc 1 lần NPK với lượng 1-1,5 kgNPK/lần.

Kaly đỏ: dùng bón bổ sung kích thích ra hoa hoặc cây có hiện tượng nghẹt hoa.

4. Chăm sóc

Thường xuyên vớt bèo, rều rều, rong rêu nhằm làm giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng, tạo không gian cho lá và nụ non phát triển tốt, tăng thẩm mĩ cho chậu sen cảnh. Đặc biệt sau mỗi lần bón phân và vào các ngày thời tiết ấm nóng các đối tượng bèo, rều rều, rong rêu phát triển rất nhanh.

Định kỳ 02 ngày/lần xả tràn nước cho các chậu cây. Nhằm cung cấp oxy cho sen sinh trưởng phát triển tốt, góp phần làm giảm bèo, rong rêu, rều rều trong chậu.

Tỉa lá già, lá vàng, mục thối, lá sâu bệnh… thường xuyên, đặc biệt ở thời kỳ 01 tháng đầu hay thời kỳ trải lá bàng. Sau mỗi lần bón phân, các lá mọc sát mặt nước bị mục thối sinh lý nhiều, cần cắt bỏ. giúp chậu sen đẹp hơn, thông thoáng hơn, tạo điêu kiện cho các lá đứng và nụ sinh trưởng phát triển tốt, giảm mầm mống sâu bệnh hại trong chậu sen.

Thường xuyên theo dõi sinh trưởng phát triển và sâu bệnh hại của cây trong mô hình để có biện pháp chăm sóc kịp thời.

 BBT