Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Dung, Phó viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam đã phổ biến đến đại biểu các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước quy định về Luật Đo lường áp dụng với phương tiện đo nhóm 2 của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; cách thức quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giao dịch thương mại, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Dung, Phó viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam chia sẻ tại hội nghị

Bên cạnh đó, đại biểu dự hội nghị được Thạc sĩ sẽ Lê Thành Kông, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KH&CN giới thiệu về năng lực của Trung tâm. Cụ thể, Trung tâm Ứng dụng KH&CN là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ; thông tin và thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; hoạt động sự nghiệp và dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch, sàn giao dịch KH&CN phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, hiện Trung tâm có đầy đủ cơ sở vật chất, năng lực để thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa...

Thạc sĩ Lê Thành Kông, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KH&CN phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã dành thời gian trao đổi, thảo luận về những băn khoăn, vướng mắc của đại biểu về các vấn đề liên quan đến đo lường và quản lý đo lường, vấn đề vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường, việc đảm bảo đo lường đối với các phương tiện đo, mục đích sử dụng phương tiện đo trong doanh nghiệp…

Thông qua hội nghị giúp đại biểu thấy rõ hơn vai trò của đo lường đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và môi trường; đẩy mạnh phát triển KH&CN; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước…/.

LHG