Đoàn giám sát tham quan mô hình trồng thâm canh thông Caribe

Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng chế phẩm MF1 xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn Thông Caribe (Pinus caribaea Morelet) tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang” được phê duyệt tại Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang với các mục tiêu: 1) Xây dựng vườn ươm giống cây Thông Caribê sử dụng chế phẩm vi sinh vật MF1 quy mô 20.000 cây giống, đạt tiêu chuẩn xuất vườn. 2) Xây dựng mô hình trồng thâm canh 20ha Thông Caribê, sử dụng chế phẩm vi sinh vật MF1. Tỷ lệ sống của rừng trồng đạt từ 90% trở lên, sinh trưởng cây tối thiểu tăng 20% so với giống đại trà và không sử dụng chế phẩm vi sinh vật MF1. 3) Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho người dân. Dự án được giao cho Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Rừng thực hiện từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2024. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thâm canh Thông Caribê sử dụng chế phẩm vi sinh vật MF1 cho tỷ lệ cây sống trên 90% trong điều kiện địa hình phần lớn là đồi núi cao, dốc phức tạp, nhiều đá lộ đầu. Mô hình xây dựng thành công sẽ phát huy giá trị của cây Thông Caribe tại Yên Dũng, Bắc Giang, tăng hiệu quả và lợi ích kinh tế, cảnh quan môi trường, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống kinh tế-xã hội cho địa phương.

Đồng chí Đoàn Hữu Luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 30/5/2024, Đoàn Giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra kết quả xây dựng mô hình trồng thâm canh Thông Caribe tại thôn Kem, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. Mô hình thực hiện với quy mô 20ha, cây thông Caribe sử dụng chế phẩm vi sinh vật MF1 cho hiệu quả sinh trưởng tốt. Đồng chí Đoàn Hữu Luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thay mặt đoàn giám sát ghi nhận giá trị của cây thông trong việc tạo cảnh quan môi trường tại địa phương và những khó khăn khi triển khai mô hình trên địa hình núi dốc đá sỏi nghèo dinh dưỡng. Tại buổi làm việc sau khi kiểm tra mô hình, Đoàn giám sát cũng đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân tham gia dự án phát dọn thực bì tái sinh, tránh ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây thông Caribe.

Cây Thông Caribe sinh trưởng tốt khi sử dụng chế phẩm vi sinh vật MF1

Nguyễn Thị Nga- Phòng Quản lý khoa học